Samsun Mobil Şehir Rehberi
Samsun'a dair her şey

Tıbbi sülük stokları ve sülük toplama kotası belirlenecek

Kızılırmak Deltası Yönetim Planı II. 5 Yıllık Uygulama Dönemi (2016-2020) çerçevesinde deltadaki tıbbi sülük stoklarının tespiti ve sülük toplama kotasının belirlenerek sülük toplayıcılığının kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Yönetim planı kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Bakanlığımız bünyesinde tıbbi sülükler üzerine araştırmalar yürütmekte olan Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Eğirdir SAREM) ile temas kurularak Kızılırmak Deltasındaki sülük stoklarının sürdürülebilir yönetimi için somut bir adım attık. Bu doğrultuda Eğirdir SAREM personeli Dr. Mustafa CEYLAN ve Dr. Ramazan KÜÇÜKKARA tarafından hazırlanan ve Kızılırmak Deltasını da kapsamı içerisine alan “Sakarya ve Kızılırmak Havzaları Sülük Popülasyonlarının Büyüklüğü ve Avlanabilir Stok Miktarının Belirlenmesi” başlıklı proje, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek 2018 itibariyle yürürlüğe girdi.
Samsun İl Müdürü Nail KIRMACI, 2018 Ocak ayından bu yana aylık olarak yürütülen proje çalışmalarını yerinde inceledi. Yıl sonuna kadar sürdürülecek olan proje hakkında Cernek Gölü istasyonunda Dr. CEYLAN ve Dr. KÜÇÜKKARA’dan bilgi alan Sayın KIRMACI konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Samsun, birçok tarımsal ürünün doğal olarak yetiştiği verimli bir ilimizdir. Tıbbi sülük ise ilimiz ile özdeşleşmiş önemli bir doğal kaynağımızdır. Türkiye, dünyada doğadan toplanan sülük ticaretinin yarıdan fazlasını karşılayan stratejik bir ülke. Samsun ise sahip olduğu sülük habitatları ile ülkemizin en önemli sülük tedarikçisi konumundadır. Kızılırmak Deltasında yaşayan Hirudo verbana isimli sülük türümüz tıpta kullanılan ve yıllık 2.000 kg kota ile ihracatı yapılan değerli bir canlıdır. Ancak, bilimsel raporlar sülük stoklarının gün geçtikçe azaldığını ve etkili tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Stoklardaki azalmanın önüne geçmek ve sülük toplayıcılığının süreklilik arz eden bir sektör olması hedefi ile Eğirdir SAREM’e önerdiğimiz bu projenin tamamlanması ile deltadaki tıbbi sülük stoklarımızın güncel durumunu ortaya koymuş olacağız ve alınması gereken yapısal önlemleri ilgili paydaşlar ile birlikte yürürlüğe koyacağız. Liman Gölü, Cernek Gölü, Balık Gölü, Uzun Göl, Tatlı Göl, Gıcı Gölü ve Karaboğaz Gölünde yürütülen projenin sonunda hazırlanacak olan rapor ile sülük stoklarının daha verimli bir şekilde kullanılması, işletilmesi ve ihracat edilerek başta yöre halkı olmak üzere ülkemize süreklilik arz eden bir gelir kapısının oluşması hedeflenmektedir.”
Sulak alanlardan toplanarak gerekli incelemeler ve ölçümleri tamamlanan sülüklerin göllere iade edildiğinin altını çizen İl Müdürü Nail KIRMACI, “Bu proje, Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe bilimsel veriler sağlayacak olması bakımından da önemlidir. ” dedi.

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.