Samsun Mobil Şehir Rehberi
Samsun'a dair her şey

OKA YÖNETİM KURULU 2019 YILI İLK TOPLANTISI ÇORUM İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Valimiz Sayın Osman Kaymak, 22.01.2019 Salı günü saat 14.00’da Çorum Anitta Otel Toplantı Salonu’nda düzenlenen (OKA) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılının ilk Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı ilk Yönetim Kurulu toplantısı, OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı’nın başkanlığı ve Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi’nin ev sahipliğinde Valimiz Sayın Osman Kaymak, Amasya Valisi Sayın Dr. Osman Varol ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Çorum ilinde gerçekleştirildi.
        OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı toplantıda yaptığı konuşmasında, “Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2019 yılı ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve kurumumuzun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Son birkaç ayı şahsımın başkanlığında ve önceki aylarda da Tokat Valiliğimiz dönem başkanlığında geçen 2018 yılını değerlendirecek olursak, ajansımızın araştırma, raporlama, bölge tanıtımı, iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ile bölge kaynaklarını harekete geçirecek mali destek programları kapsamında proje teklif çağrısı, teknik destek ve güdümlü proje desteği mekanizmaları ile bölge kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyleyebiliriz.
        2017 yılı son haftasında hazırlık çalışmaları tamamlanarak 2018 yılı bütçesinden toplam 28 Milyon TL tutarında hibe kaynak ayrılmış kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” ilan edilmiştir. 18 Milyon TL’lik bütçeli Turizme Yönelik Mali Destek Programı ile, TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır. Toplam 10 Milyon TL. hibe desteğinin ayrıldığı Organize Sanayi Bölgelerine Yönelik Mali Destek Programının amacı ise, OSB’lerde ortak üretim altyapısının iyileştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet ve yatırım gücünün artırılması, bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması olarak belirlenmiştir.” şeklinde konuştu.
        Program kapsamında bölgemizden bu programlara toplamda 80 proje başvurusu yapıldığını belirten OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı,“Bu projelerden Amasya’dan 10, Çorum’dan 8, Samsun’dan 14, Tokat’tan 12 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır. Bu çerçevede projelerin tamamlanmasıyla bölgemize 28 Milyon TL’lik ajans desteğiyle, kurumlarımızın öz kaynakları dahil toplam 64 Milyon TL’lik yatırım başlatılmıştır. Ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile işbirliği içerisinde yürütmekte olduğumuz Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında 27.12.2017 tarihi itibari ile Samsun ilinden uygun proje başvurularını kabul etmiş ve program kapsamında 862.500 TL kaynak ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Ladik Ambarköy Çevre Düzenlenmesi Projesi ile Vezirköprü Kaymakamlığı’nın Osmanlı’dan Armağan; Suyu Yıkayan Kıymet; Adatepe Çamaşırlığı Projesi desteklenmeye hak kazanmıştır.” dedi.
        2018 Yılı içerisinde Teknik Destek Programı kapsamında 17 adet proje ile sözleşme imzalandığını ifade eden OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı, “Eğitimlerin bir kısmı tamamlanmış olup, bir kısmı ise takvim süresince gerçekleştirilmektedir. 2018 Yılı Kasım/Aralık ayı başvurularının sonuçları 2019 Yılı Ocak ayında açıklanacağı için desteklenen proje sayısı daha da artacaktır. Ajansımızın 2018 yılında Güdümlü Proje Destekleri de devam etmiştir. Yıl içerisinde Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi tamamlanmıştır. Bu projenin hibe miktarı 7 milyon TL olup proje toplam tutarı 16,1 milyon TL’dir.
        2017 yılında başlayan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi, 2018 yılında da uygulanmaya devam etmiştir. Kızılırmak Deltası’nın koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak; doğal yapısının, ekolojik özelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılması ve desteklenmesi, su kuşları ile alandaki diğer canlıların ve doğal yaşam unsurlarının korunmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ajans katkısı 4.946.464,29 TL olan projenin toplam bütçesi 6.995.000 TL’dir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.” diye konuştu.
        2018 yılından itibaren uygulanan diğer bir güdümlü projenin “Buzağı Can Sütü Projesi” olduğunu ifade eden OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı, “24 ay sürmesi planlanan Buzağı Can Sütü Projesi ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TR83 Bölgesi İlleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, TR83 Bölgesi İlleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Atakum, İlkadım, Canik  ve Bafra İlçeleri Süt Üreticileri Birlikleri bir araya gelerek ülkemizde ilk kez bölgesel hastalıklara karşı antikor ihtiva eden, raf ömrü uzunluğu, kalitesinin önceden belirlenmiş olması ve uygulama kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlayan kolostrum ikame tozunun üretilerek, üreticilere dağıtımı, her ilçede ve mümkün olduğunca köylerde yapılacak yoğun eğitimlerle ağuz sütünün önemi ve güncel buzağı yetiştirme standartları konusunda kalıcı farkındalık oluşturulması ve kolostrum ikame tozunun gerekli olduğu durumlarda rutin üreticilik uygulamaları kapsamına alınması ile buzağı kayıplarının %5-7 düzeyinde düşürülmesi, böylece bölge hayvancılığının karlılık oranının önemli ölçüde arttırılarak tahmini yıllık 100.000.000 TL ekonomik kazanç oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
        2018 yılında uygulanan bir başka güdümlü projemiz ise “Tokat Tarihi Meydan Çarşısı’nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesidir.” Bu proje ile Tokat meydan bölgesinde alanın tarihi kimliğindeki niteliğine bağlı olarak, mekansal düzenlemelerin yapılarak, ekonomik ve sosyal olarak kentle yeniden bütünleşmesini sağlayacak bir cazibe merkezi oluşturmak amaçlanmaktadır. Ajans katkısı 7 milyon TL olan projenin toplam bütçesi 10 milyon TL’dir. Bu projenin de 2019 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2018 yılı, bölgemizde bulunan 4 ilimiz için 2018-2023 Dönemi  Sektörel Eylem Planları çalışmasının tamamlanması açıcından da önemli bir yıl olmuştur. Bölge illerimizin Valilik, Büyükşehir Belediyesi veya Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında bir imzalanan protokoller doğrultusunda, katılımcı bir anlayışla, her sektörün ilgili kamu kurumu, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalıştay, yüz yüze görüşmelerde alınan bilgiler ışığında ilgili üniversite akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır.
        2019-2023 yıllarını kapsamak üzere başlatılan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında İl Valiliklerimizin desteği ve yönlendirmesi, kalkınma ajansımızın koordinasyonu ile bölgemizde yerel paydaşların görüş ve önerilerinin alınması amacıyla çalışma grubu toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılar 12-15 Şubat 2018 tarihleri arasında Amasya’da 78, Çorum’da 77, Tokat’ta 175, Samsun’da ise 125 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen görüşler bir rapor ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na iletilmiştir.” diye konuştu.
        Ajansımızda bilindiği üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, alfabetik sıraya göre ve birer yıl olmak üzere bölgemizdeki 4 ilimizin Sayın Valileri tarafından yerine getirildiğini ifade eden OKA Dönem Başkanı Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı konuşmasının sonunda, “Bugün burada 2018 yılı boyunca Tokat Valiliği olarak yürüttüğümüz bu görevi 2019 yılı boyunca yürütmek üzere bu toplantıdan sonra çok Saygıdeğer Amasya Valimiz Dr. Osman VAROL’a devredeceğiz. Bu süre zarfında Çorum Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ Beyefendi de Başkanvekilliği görevini üstlenecektir. Bu noktada, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Kalkınma Kurulunda görev yapan kurum ve kuruluş temsilcileri ile Ajans personeli olmak üzere Kalkınma Ajansımız tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum.
        Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza katılım ve desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ev sahipliğinden dolayı Sayın Çorum Valimize ve Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz.”dedi.
        Toplantıya ayrıca, Samsun Belediye Başkanı Zihni Şahin, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Salih Yıldırım, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer üyeler katıldı.
Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.